Broussais

1. Ferenc József Viktor, szül. St.-Malóban 1772-ben, megh. Párisban 1838. 1832-ben a párisi egyetemen az ált. kór- és gyógytan tanárává nevezték ki. Könyveiben: Histoire des phlegmaties ou inflammations chroniques (3 kötet) és Examen de la doctrine médicale généralement adoptée (Páris, 14 kötet) az orvostudományt uj alapokra kivánja fektetni. Szerinte az életet ingerek tartják fenn. Rendes inger az egészségnek, gyönge vagy túlerős inger a betegségnek okozója. Minden betegségnek kiinduló pontja a gyomor (mely leginkább van ingereknek kitéve); ennek gyuladása szokott fellépni, melyet ő vérelvonással - piócák által - gyógyított (Broussaismus). Tanai Franciaországban egyideig föntartották magukat, külföldön nagyobb figyelmet nem tudtak kelteni.

Forrás: A Pallas nagy lexikona