Bructerek

germán néptörzs, mely Germánia északnyugati részében lakott. A B. részt vettek Ariminius vállalatában, mely Germániát a római járom alól felszabadította. A Varus-féle ütközetben egy legió jelvényét ejtették zsákmányul. Kr. u. 69. a batávok lázadásához csatlakoztak. Később mégis elismerték a rómaiak fenhatóságát. Határaikon római várak épültek, sőt egy esetben a rómaiak küldtek nyakukra fejedelmet. Hires volt jósnőjük, ki egy toronyban a Lippe mellett lakott.

Forrás: A Pallas nagy lexikona