Brunck

Rikárd Ferenc, német filologus, szül. Straszburgban 1729 dec. 30., megh. 1803. jun 12. A párisi jezsuitáknál növekedett s mint hadi biztos részt vett a hétéves háboruban. A franc. forradalom alatt a straszburgi néptársaság egyik mérsékelt tagja volt, a rémuralom alatt elfogták s csak Robespierre bukása után bocsátották szabadon. Munkái: Analecta veterum poetarum Graec. (Straszb. 1772-76); Apollónius Rhodios és Aristophanés kritikai kiadásai (u. o. 1784-85); Poetae gnomici (u. o. 1784); Sophoklés kiadása (2 köt., 1786). A római költők közül Vergiliuson és Plautoson (1788) kivül Terentiust (Basel 1797) is feldolgozta.

Forrás: A Pallas nagy lexikona