Buls

Károly Ferenc Gommaire, belga politikus, szül. Brüsszelben 1837 okt. 13. Jogot hallgatott, ügyvéd lett s nagy buzgalommal foglalkozott a közoktatásüggyel. Tagja és elnöke lett a Ligue belge de l'enseignement nevü liberális egyesületnek. Művei: Une excursion á scolaire Londres (Brüsszel 1872); Vienne en 1873 (1874); La sécularisation de l'enseignement (1876) stb. Jelenleg Brüsszel polgármestere és a kamarának szabadelvü tagja. 1893 ápr. 13. a brüsszeli zavargások alkalmával egy socialista súlyosan megsebesítette.

Forrás: A Pallas nagy lexikona