Burger

1. János, osztrák mezőgazda, született Wolfsbergben (Karintia) 1773., megh. Bécsben 1842. Bécsben 1842. Bécsben és a freiburgi egyetemen az orvosi pályára készült s azután szülővárosában gyakorlati orvos lett, mi mellett eleinte kertészkedett s utóbb a mezőgazdaság iránt fejlődött ki vonzalma. Magyarországi utazása alkalmával a tengeri termelésével behatóan megismerkedvén, erről ily cimmel: Abhandlung über die Naturgeschichte, Kultur u. Benutzung des Mais (1809, és 2. kiadás 1811) oly munkát irt, mely még ma is számot tesz. 1809. a klagenfurti liceum gazd. tanszékét foglalta el és Harbach nevü jószágán mintaszerü gazdaságot folytatott. Számos munkája közül legnagyobb elismerésben részesült: Lehrbuch der Landwirtschaft (2 köt. 1819, 4. kiadása 1838), mely ily cimmel: Mezei gazdaság kézikönyve. Magában foglaló utmutatás a földmüvelés, növénytermelés marhatenyésztés és háztartásra (Pest 1838) hazai irodalmunkba van átültetve.
2. B. Lajos, német festő és illusztrátor, szül. Krakóban 1825 szept. 19-én, megh. Berlinben, 1884 okt. 22. 1842-ben Berlinbe ment és a művészeti akadémiát látogatta, miközben kenyérkeresetül illusztrációkat készített. 1852. Antwerpenbe és Párisba tett tanulmányutat. Rajzai közül legjobbak az 1864-i schleswig-holsteini és az 1866-i hadjáratokból készül illusztrációk és 20 lapból álló «Ágyu» képsorozata. 1869 óta díszitményi munkákkal is foglalkozik és 1872-73-i olaszországi utján főleg e nemben tett tanulmányokat. Rajzainak technikája néha kissé fogyatékos.

Forrás: A Pallas nagy lexikona