Burgio

János Antal báró, pápai követ Magyarországon. VII. Kelemen pápa küldte 1524 elején a magyar kir. udvarhoz. Az általános romlottság és fölbomlás közepette, melyek a mohácsi vészt közvetlenül megelőzték, foglalta el rendkívül fontos állását s nagy buzgalommal karolta fel a szerencsétlen ország érdekeit. Tanáccsal, tettel támogatta II. Lajost, tevékenységre buzdította a főurakat és egyesíteni iparkodott a nemzetet. Köztiszteletet vívott ki magának; 1525-ben a rákosi és hatvani országgyüléseken zajongva követelték a rendek a királytól a császári és velencei követek eltávolítását; B. ellen nem emeltek szót. B. pápai pénzen Morvában és Sziléziában zsoldosokat szerzett, jelentékeny pénzösszeggel támogatta a király s míg ez hadainak élén a török ellen vonult, ő Budán maradt s tevékenységét folytatta. A mohácsi vész után a királynét Pozsonyba kisérte s szomoruan hagyta el az országot, melynek megmentéseért maga többet tett, mint az egész elfajult oligárkia. Jelentéseit lásd: Pray: Epistolae Procerum I. és Theiner Monumenta Historica Hungarae II.

Forrás: A Pallas nagy lexikona