Burius

János, ág. ev. lelkész, szül. Liptó-Szent-Andráson, megh. Korponán 1688 dec. 7. 1657. Jenában, 1659. Wittenbergában tanult, honnan visszatérve Urvölgyön lett tanító. 1666. Korponára ment a német egyház lelkészének. 1672 után ő is az üldözött és Pozsonyba idézett prot. lelkészek sorsában osztozott, mig végre hosszas szenvedés és bujdosás után visszatért Korponára. Munkái: Dissertatio de perioecis (Wittenberga 1659); Motiven oder Ursachen den exulanten evang. Predigern Gutes zu thun (Han. 1680); Micae historicaechronologicae evang.-pannonicae ab anno 1673 ad 1688. (Kiadta Lichner Pál, Pozsony 1864.) Kéziratban is maradt egy egyháztörténeti tárgyu műve.

Forrás: A Pallas nagy lexikona