Büntető hatáskör

(jurisdictio criminalis), a büntető igazságszolgáltatás gyakorlatára való jogosultság. Hazánkban csak a biróságokat kivételesen némely kihágási esetekben a közigazgatási hatóságokat is megilleti. A közigazgatási hatóságoknak B.-rel való felruházása uj rést tört az 1869. IV. t.-c. 1. §-ában kimondott nagy elven, mely szerint az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetik; sem a közigazgatási, sem a birói hatóságok egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak.

Forrás: A Pallas nagy lexikona