Büntető Jog Tára

Magyar büntetőjogi folyóirat Németh Péter, előbb kir. itélő táblai, most m. kir. kuriai biró szerkesztése alatt, mely értekezéseket és büntető ügyekben hozott itéleteket közöl, összehasonlítja az egyes esetekben hozott itéleteket, és kritikailag megbeszéli. Mellékletét Polgári törvénykezés cimmel polgári ügyekben hozott itéletek közzététele és összehasonlító fejtegetése teszi. Megindult 1880. egyidejüleg a magyar btkvek életbeléptetésével. Mellékletén a polgári jog fejlödésére is kiváló sulyt fektet. Az eddig megjelent 25. kötetről terjedelmes mutató jelent meg a btk-vek szövegével.

Forrás: A Pallas nagy lexikona