Bűntett tényálladéka

a bűntett fogalmához megkivánt kellékeknek foglalatja. Meg lehet különböztetni általános és különös tányálladékot. Amaz azoknak a kellékeknek, elemeknek összeségét jelenti, melyek ahhoz, hogy B.-ról szó lehessen, szükségesek, s mint ilyen csak tudományos elvonás, mely a valóságban nincs meg, mert minden bűntettnek saját különös tényálladéka van. A régibb elmélet megkülönböztette a tárgyi -objektiv - és az alanyi - szubjektiv - tényálladékot, amaz a tettre (tárgyi), emez a tettességre s a tettes bünösségére vonatkozó (alanyi) elemekre vonatkozik. Az ujabb elmélet helyesen a tényálladék egységét hangsulyozza, mert a bűntett akár objektiv, akár szubjektiv elemei bármelyikének hiányában büntetendő tényálladékról szó nem lehet. A tárgyi és alanyi tényálladék helyett helyesebb a tényálladéknak tárgyi és alanyi elemeiről szólani.

Forrás: A Pallas nagy lexikona