Burkoló

Ha vm. görbe vonal v. felület bármily módon függ egy változó parametertől, ugyhogy a különböző parame- terértékek végtelen sorozatának a görbe vonalak, ill. felületek végtelen sorozata felel meg, akkor e sorozat minden egyes eleme - görbe vonal, ill. felület - általában egy bizonyos görbe vonalat, ill felületet érint, mely ama sorozat - a burkolt rendszer - burkolójának neveztetik. Legyen a görbe vonalak rendszerének egyenlete f(x, y, c)=o a felületeké F(x, y, z, c) =o., akkor a burkoló egyenletét általában, az első esetben az f = o és df/dc = o, a második esetben az F = o és dF/dc = o egyenletekből, a c parameter kiküszöbölése által nyerjük. Az F= o és dF/dc = o egyenletek meghatározta térgörbét a burkoló felület karakterisztikájának nevezzük. Az f = o, ill. F= o egyenletekben egy parameter helyett n különböző, de n-1 reláció által összekapcsolt parameter is fordulhat elő. Ekkor n-1 parameter kifejezhető mint az n-edik függvénye és igy ez az eset az előbbitől lényegesen nem különbözik. A burkoló egyenlete szinguláris megoldása ama differenciálegyenletnek amelynek általános megoldása a burkolt rendszer egyenlete. L. Differenciálegyenlet.

Forrás: A Pallas nagy lexikona