Burnettizálás

Lényege az, hogy a telítendő fát gőzöli (kilugozza); a gőz leeresztése után légüres tért készít és aztán higabb cinkkloridoldatot (1 s. r. Zn 59 s. r. vizre 3° B. sűrüs.) bocsát reá és ebben a fát egy ideig magas (8 atm.) nyomás alatt tartja. A ZnCl2 lebocsátása után a fát felhasználás előtt még meg kell szárítaní. Vasuti talpfákra, főként bükkfatalpakra a B. igen jó, amennyiben a fának tartósságát csekély költség mellett legalább is megkétszerezi. Hazánkban a m. államvasutakon alkalmazzák. L. Telítés.

Forrás: A Pallas nagy lexikona