Bursa

a görög byrsa szóból származó középkori latin szó tulajdonképeni jelentménye irha, bőr átvitt értelemben pénzes zacskó, tarsoly. Utóbb e szóból származott a börze. A kat. egyházban bursának neveztetik a szelence, melyben az Ur teste őriztetik. A középkorban az egyetemekkel kapcsolatban keletkezett házak, melyekben az ifjuság lakást és ellátást nyert, szintén bursának neveztettek. Innét származott a német Bursch szó, melyet a XVII. században a vándorló kézműves legények magukévá tettek. Bursarius, valamely közös jószág felügyelője, pénztáros.

Forrás: A Pallas nagy lexikona