Búsiris

Poseidón és Lysianassa fia, a görög monda szerint Egyiptom kegyetlen királya. Midőn t. i. országát kilenc éven át terméketlenség emésztette, Ciprus szigetéről egy Phasios nevü jövendőmondó járult eléje; ki a királynak megjósolá, hogy tartománya megint termékeny lesz, ha Zeusnak évenkint egy idegen ország jövevényét feláldozza. B. hajtott szavára s rögtön rajta kezdte. Igy folytatta évek során át s országa termésben gyarapodott, midőn Héraklés is Egyiptomba vetődött. Áldozatnak megkötözik és megkoszoruzzák szintén, de az oltárnál kötelékeit széjjeltépi s B.- t fiával, Amphidamással s egész kiséretével agyonüti. A monda Héraklést, mint a hellén műveltségnek a barbarságon diadalmaskodó előharcosát tünteti fel. Maga az egyiptomi mitologia v. történelem B. királyt nem ismer.

Forrás: A Pallas nagy lexikona