Bussy-Rabutin

Roger gróf, francia tábornok és iró, szül. Epiryben 1618 ápr. 18., megh. Autunban 1693 ápr. 9. Hamarosan magas rangra jutott a hadseregben, de Turenne marsallal összeveszvén, ki kellett lépnie a szolgálatból; az udvarhoz ment, ahol azonban kegyvesztett lőn egy gunyoló verse miatt melyben XIV. Lajosnak La Valliererel foly-tatott szerelmi viszonyát bolygatta. E verse (Histoire amoureuse des Gaule, Lüttich 1665) miatt állítólag egy évig a bastilleben is ült, azután birtokaira számkivetették és csak 16 év mulva jelenhetett meg ismét Versaillesban. Később visszament Burgundba s ott írta meg Mémoires-jait (2 köt. 1696) és Lettres-eit (7 köt. Páris 1697).

Forrás: A Pallas nagy lexikona