Buszáni

v. buzani, a Bug mentén lakott régi szláv nép, mely az oroszok fenhatósága alá került, utobb: velinjani v. volinyi (Wolin várostól Lemberg és Wladimir közt) nevet kaptak.

Forrás: A Pallas nagy lexikona