Butadés

(Dibutades), görög szobrász, félig mondai alak a görög művészet legrégibb idejéből, Szikionban élő fazekas volt. A hagyomány azt tartja, hogy ő találta fel Korintusban a plasztikát vagyis a lágy agyagban való mintázást és pedig a következő módon: B. leánya utra készülő szeretőjének képét meg akarván őrizni, szénnel megvonja az árnyéknak rajzát melyet a lámpa az ifju fejéről a falra vetett. Atyja a körvonalat agyaggal kitölti és többi agyagáruival együtt kiégeti. Igy keletkezett az első domborumű, mely állítólag megvolt Korintusban a Nymphaionban mig Mummius a várost el nem pusztította.

Forrás: A Pallas nagy lexikona