Butellakő

(Bouteillenstein), Csehországban a Moldova mentén, ugyszintén Morvaországban homokban találnak a palackok zöld szinével megegyező szinü, átlátszó üvegszerü anyagot; a bouteillenstein-t v. moldawit-ot. Aligha természeti produktum, valószinüleg mesterséges üveg. Ez azonban nem lévén biztossággal megállapítva, sokan a vulkáni üvegekhez, obszidiánokhoz számítják. Biztos, hogy nem eredeti helyén van.

Forrás: A Pallas nagy lexikona