Byssus

(kagylószakáll, kagylóselyem) nagy számu, föleg tengeri kagyló lábában fekvő u. n. B.-mirigyektől kiválasztott finomabb v. durvább fonalak pamata, amelynek segélyével az illető kagyló rövidebb v. hosszabb ideig állandóan helyhez köti magát. A fonalak a vizben puhák, mig ellenben a levegőn megkeményednek s ekkor különbözőképen értékesítik; nevezetesen kesztyüket pénzes zacskókat stb. szőnek belőlük; s a régiek is már feldolgozták.
B. Dill régi, a gombák szisztémájából ma kitörült v. mint meddömycelium tárgyalt génusz. Gyenge, fehér pehelynemü v. pókhálószerü fonalakat, elágazó kötegeket v. bőrnemü kiszélesedéseket értettek alatta, melyek erdőtalajon, vén fán, nedves, sötét helyeken, p. a pincékben, bányákban stb. láthatók. Ezek azonban buján fejlődött myceliumai más gombáknak, melyek a gyümölcs létrehozatalában gátolva voltak. Főleg a hártya gombák miceliuma lehet ily byssusnemü képződmény. Száraz levegőn a B. összeesik és megsemmisül. Régebben még más meddö fonálnemü képződményeket, szinökre és termő helyökre tekintet nélkül a B. génusz alá foglaltak, még moszatot (Chroolepus Ag., Limnochlide Ktz.), sőt zuzmót is (Cyscoeoleus Thw.). Diószegiék a B.-t Zákánynak nevezték.
B. (gör. bisszosz) finom szövet, melyet az ó-korban több nép, különösen az egyiptomi készített és használt. A görögök és rómaiak többször azonosítják a finom gyolccsal s eszerint lenből készült volna; de másrészt bizonyos hogy az egyiptomi papok, kiknek ruhái szintén B.-ból készültek, nem len, hanem pamut ruhában jártak; nyilvánvaló tehát, hogy a régiek a gyolcsot a finom pamutvászontól nem különböztették meg s mindkettőt B.-nek nevezték. A B.- t különben biborszinre festették. Elisben azonban sárgaszinü is készült.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Cabinet

kis szoba, magán használatra szolgáló szoba, átvitt értelemben müvészeti tárgyak gyüjteménye (cabinet d'estampes metszetek gyüjteménye), továbbá művészi kimunkálásu, többnyire két ajtós szekrény, melyben sok kisebb fiók és polc van. Az ilyen fajta szekrények a XVI. század közepén lettek divatosakká. C. festmény, világi épületek ablakaira szánt üvegkép, ellentétben a templomok emlékszerü üvegképeivel. L. Üvegképek. - C. noir a. m. fekete kabinet. E hivatal első nyomával XI. Lajos alatt találkozunk (1464), végleges szervezetét azonban Richelieu hercegtől kapta (1628), ki azzal a feladattal bizta meg, hogy a gyanus leveleket titokban felbontsa és tartalmukról a kormányt értesítse. A C. tisztviselöi oly ügyesen tudták a leveleket felbontani, hogy azt a címzett észre sem vette. XIV. és XV. Lajos alatt aranykorát élte e hivatal, melynek hivatalnokai pazar fizetést huztak. XV. Lajos «le cabinet du secret des postes » c. alatt ujjászervezte az intézményt, mely még XVI. Lajos alatt is 300,000 livresbe került évenkint. A nemzetgyülés Mirabeau lángszónoklatának hatása alatt a C.-t 1789. megszüntette, Napoleon és a restauráció azonban ujra életbe léptették. L. Levéltitok.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Cabat

Miklós Lajos, francia festő, szül. Párisban 1812., Flers Camille tanítványa és a naturalista tájkép egyik megalapítója volt. Beutazta egész Franciaországot, Olaszország egy részét s tanulmányait 1833-tól fogva nagy számu tájképeiben értékesítette. Keveset törődik a tárggyal, a formai szépséggel; teljes erővel a tökéletes természethűségre törekszik.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Cabo

(spany. és portug.) a. m. előfok.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Bystritz

(csehül: Bystrica), kis város Neustadt ker. kapitányságban, Morvaországban, a Schwarzawa egy mellékvölgyében, 2852 lak., vászonszövéssel.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Byzacium

v. Byzacene, a római afrikai provinciának azon része melyet K. felől a kis Syrtis és Hadrumetum közötti tenger, Ny. felöl Numidia határolt.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Cab.

madárnevek mellett Cabanis János Lajos (l. o.) nevének rövidítése.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Čabar

község Modrus-Fiume vmegye čabari j.-ban, 1600 horvát lak., járásbiróság székhelye, van szolgabirói hivatala, postahivatala és postatakarékpénztára. Mint politikai községnek 2161 lakosa van.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Caballero

Fernan, l. Arrom.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Cabotage

l. Parthajózás.

Forrás: A Pallas nagy lexikona