Christ

1. János Frigyes, német archeologus és humanista a XVIII. sz.- ból. Lessing tanítója, szül. Coburgban 1701 április havában, megh. Lipcsében 1756. szept. 3. 1739. Lipcsében a költészet rendes tanára lett. Winckelmann és Lessing úttörője a művészetek bölcsészeti megitélésében. Munkái: Nóctes akaémice (Halle 1727-29); De rebus Lorigobardicio (Lipcse 1730); Anzeige u. Auslegung der Monogrammatum (u. 1747); Magisteria veterum in poculis (Lipcse 1745-49); De murrhinis (u. o. 1743) stb.
2. C. Vilmos, német filologus, szül. Geisenheimban 1831 aug. 2. 1860 óta a klasszika filologia tanára Münchenben. Munkái: Studia in Aristotelis libros metaphysicos (Berl. 1853); Grundzüge der griech. Lautlehre (Lipcse 1859); Die metrische Ueberlieforung der Pindarischen Oden (München 1868); Poetik des Aristoteles (Lipcse 1878); Metrik der Griechen und Römer (u. o. 1879); Justinian. II. kiad. 1892. Legjelesebb műve: Griech. Litteratur-Gesch. bis auf 1889-89. Gesch. der griech. Litteratur (München 1889, bis auf die Zeit Justinianus, 2. kiad. 1890).

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chrisophrys

l. Orado.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chrismon

egy, a merovingi kortól a XIV. századig okmányokon használt C. alaku monogramm, mely valószinüleg az «in nomine Christi» szavak összevonásából származik.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chrismarium

(gör.-lat.); Chrismatorium (lat.), 1. a krizma tartására szolgáló edény. 2. Reliquiumok szekrénye. 3. Az a hely, ahol a bérmálás ünnepélyét tartják.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chrismale

(lat.), a kat. egyházban egy fehér kendő, melyet a felkenendő homlokára kötnek, hogy a kenetolaj (chrisma) le ne folyjék.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chrisma

l. Krizma.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chrétien de Troyes

a legjelesebb középkori francia epikai költő szül. valószinüleg Troyesban megh. 1200 táján. Úgy sejtik, hogy Fülöp elzászi, flandriai és vermandoisi gróf udvarában tartózkodott. Nagyrészt az Artus - monda egyes részeit tárgyaló költeményei több könyvtárban találhatók kéziratban. Isle-de-france-i és champagnei dialektusban irt 1170-1190 közt. Munkái: Li contes d'Erec (kiadta Bekker Berlinben 1856); Cliges (kiadta Förster V., Halle 1884, 1889); Roi Guillaume d'Engleterre (kiadta Michel Rouenban 1840); Le chevalier de la Charrete, vagy: Lancelot du Lac (kiadta Tarbé P. Reimsban 1849); Li romans dou Chevailer au Lyon (kiad. Holland, Hannovera 1880); Li contes del Graal, vagy: Perceval le Gallois (kiadta Potvin, Mons 1866-72), Tristan-eposza elveszett. C. korának leghiresebb és leghatásosabb költője, a középkori epika mestere és mintája, kinek műveiből nemcsak francia, hanem angol és német költők is sokat merítettek. Összes műveit 1884 óta Förster Vendelin (Halle) adja ki. V. ö. Holland: C. de Troyes (Tübinga 1854); Potvin: Bibliographie de C. de Troyes (Brüsszel 1863); Paulin Paris: Les romans de la Table-Ronde (Páris 1868-77) Emecke H., Chr. de Troyes als Persönlichkeit und als Dichter, 1892.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chrestus

Claudius császár alatt Romában élő zsidó. Mint a hitfelei közt, valószínüleg a zsidók és zsidó-keresztények egymásközti surlódásai következtén keletkezett pártok egyikének vezére, több ízben zavargásokat idézett elő. A róla szóló híreket tévesen Krisztusra vonatkoztatták.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chrestien de Troyes

l. Chrétien de Troyes.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

Chresmologus

(gör.-lat.) a. m. jóslatmagyarázó; innen chresmologia, jóslás, jövendölés.

Forrás: A Pallas nagy lexikona