megkerekít

megkerekít mekkerekít i Sebet v. kelést babonás eljárás során úgy próbál meggyó-gyítani, hogy vmivel kört rajzol köréje. Nr: Itt a vót a szokás, hotyha eső vót, a lú ment a fődúton, oszt a patájábul kiesett az a főd, mikor mán megvót kemínyedve, és kilencszer kellet mekkerekíteni a szömőcsöt, hátra lökni, de nem szabad vót hátranízni, akkor elmúlt a szömőcs.

 

Forrás: Kálnási Árpád

Debreceni cívis szótár