Brouwer

Adorján, hires flamand festő, szül. Flandriában, valószinüleg Oudenaerdében, 1606 körül, megh. 1638 elején. Tanulóéveit valószinüleg Haarlemben Hals Fransnál töltötte. 1631-32 telén Antwerpenben a Lukács-céhbe vették föl; 1633., hihetőleg politikai okokból, fogságban volt; 1634. Pontius Pállal, a hires rézmetszővel, szoros viszonyba lépett; adósságai miatt gyakran volt baja a hatóságokkal. A XVII-ik század legkiválóbb mesterei közé tartozik, és ha művészi fejlődése folytán a flamandok és a hollandiak közt áll, a hollandiai festőknek egyénítésre törekvő erejével és a flamandok drámai élénkségével bir is, első sorban eredeti művész, aki megtalálta a maga külön utját. Művészetét leginkább a müncheni képtárban és a drezdai képcsarnokban lehet tanulmányozni; itt vannak legkitünőbb képei. Egyebütt nagyon ritkán található. A magy. orsz. képtárban van egy festménye, mely dohányzókat ábrázol. Neve alatt sok kétes hitelességü festmény van forgalomban. Művei annál ritkábbak, mert igen keveset dolgozott, féktelen életmódja, kora halála kevés időt hagytak a munkára. Rubens, aki müveit nagyra becsülte, életében is igen érdeklődött iránta. Utolsó éveiből származnak tájképei, a flamand természet keresetlen, hangulatos ábrázolásával. V. ö.: Bode, A. B., Ein Bild seines Lebens u. Wirkens (Graphische Künste, VI., Bécs 1884, 21-72. lap).

Forrás: A Pallas nagy lexikona