Bunda

volgavidéki város a XIII. század első felében a szaracénok (volgai bolgárok) Ueda nevü földjén, melyet Julián domonkosrendü szerzetes utjába ejtett, midőn az őshazában maradt magyarokat fölkereste. A város lakói eleinte ridegen fogadták Juliánt, ugy hogy az éjet beteg társával együtt esőben és hidegben a szabad ég alatt a mezőn kellett töltenie; de midőn megtudták, hogy keresztény, annál nagyobb vendégszeretetet tanusítottak iránta, mert ugy a város fejedelme, mint a lakosok nyiltan beszélték, hogy mielőbb keresztények akarnának lenni. (Fr. Ricardus: De Ungaria Magna. Endlicher kiadása 251. l.)

Forrás: A Pallas nagy lexikona