Burgoyne

(ejtsd: börgajn) János Fox sir, angol tábornok, szül. 1782., megh. 1871. okt. 7. Résztvett a maltai (1800), sziciliai, egyiptomi, spanyolországi (1809-14) és északamerikai (1814-15) hadjáratokban. Mint az irországi közmunkálatok vezetője kitünő szolgálatokat tett (1830-45). Később az angol erősségek főfelügyelője lett. A krimi háboru kitörése előtt Konstantinápolyba küldték, hogy a portával megindítandó hadi műveletek ügyében megállapodásra jusson. Szebasztopol előtt mint az angol hadsereg táborkari főnöke működött, de már 1855 márc. visszahivatott, mert a francia táborkar hadi tervével megbarátkozni nem tudott. V isszahivatása után a baronet-rangot kapta, a City pedig diszpolgárává választotta. 1865 óta a Tower constable-je volt. Military Opinions cimü műve (1859) Anglia védelmére vonatkozó tanokat hirdet, egy a kontinens felől jövő invázió esetén. V. ö. Diction. of Nat. Biogr. VII. 343. lap; Head: Sketch of the life and death of Sir J. B. (1872); Wrokesley (B. veje): Life and Correspond. of J. B. (London 1873, 2 köt.).

Forrás: A Pallas nagy lexikona