Bűntett elősegítése

A közös cs. és k. hadsereg valamint a m. kir. honvédség számára kiadott hadi cikkek 36-ika szerint: Vm. bűntett elősegítését elkövető az, aki a bűntettet gonoszságból meg nem akadályozza v. pedig a bűntettet v. a tettes fölfedezésére szolgáló gyanuokokat eltitkolja v. a tettes elfogatását meggátolja, v. végre a tettes szökését megkönnyebbíti. A bűntett elősegítése 5, a körülményekhez képest esetleg 10 évig terjedhető börtönnel büntetendő; ha sulyosbító körülmények is veendők tekintetbe, akkor sulyos börtönbüntetés is alkalmazandó.

Forrás: A Pallas nagy lexikona