Burkus

igy nevezik nálunk a poroszt, onnét, hogy a bécsi kongresszus alatt ottlevő főuraink a brandenburgus nevezetet burgus-ra rövidítették és magyar főnévként használták.

Forrás: A Pallas nagy lexikona