Burow

1. Ágost, német sebész és szemész, szül. Elbingben 1809. megh. 1874. 1835. lett doktor, 1836. Sachs asszisztense Königsbergában, 1846. magán sebészi kórházat alapított melybe nagy sebészi és szemészi hire számos külföldi beteget hozott. 1839. egyetemi dócens, majd néhány évvel utána a sebészet tanárává lett. 1859. lemondott tanári állásáról és tovább vezette magánintézetét. Résztvett az 1866-iki, valamint az 1870. háboruban mint tanácskozó vezérkari orvos. Munkái közül kiemelendő: Physiologie und Physik des menschlichen Auges (1842); Resultate d. Beobachtung an 137 Schieloperationen (1844).
2. B Julia, német irónő szül. Kydullenben keleti Poroszországban 1806 febr. 24. meghalt Brombergben (hol 1803 óta Pfannenschmidt építész neje volt) 1868 febr. 19-én. Igen szaporán és igen sok regényt irt; ilyenek: Frauenlos (Königsberga 1850); Aus dem Leben eines Glücklichen (u. o. 1852) stb. Kisebb szabásu munkái jobban sikerültek; ilyenek a többek közt: Novellen (Lipcse 1853); Die Kinder d. Hauses (Bécs 1863).

Forrás: A Pallas nagy lexikona