But

(Buti.) Az Árpádkorban divatozó s nyilván szláv eredetü személynév. Bonfinius Hunyadi János apját is Butinak nevezi (s innen Arany J. egyik balladájában Both bajnok), oklevelek szerint azonban Vojk volt a neve; B. talán a Hunyadiak eredeti nemzetségneve.

Forrás: A Pallas nagy lexikona