Bydeskuti

(ippi) Boldizsár, I. Apaffy Mihály alatt előbb alispán, majd tőpohárnok, megh. 1717. Apaffi bécsi utjáról és további életéről naplót irt. (Közölte K. Papp Miklós a Tört. Lapokban 1874.) B. Zsigmond báró, jeles hadvezér, ki Nándorfehérvárt 1799 ápr. 10-én elfoglalta. Megh. a cassanoi ütközetben (1799) kapott sebeiben.

Forrás: A Pallas nagy lexikona