Bylandt-Rheidt

Artur gr., az osztrák-magyar monarkia közös hadügyminisztere, szül. Bécsben 1821 máj. 5-én megh. 1891 febr. 21. A gyalogságnál és tüzérségnél szolgált mint hadapród; 1844. hadnagy lett a 3. tüzérezredben; részt vett az 1848-49-iki hadjáratban mint ütegparancsnok; 1850. százados lett a 2-ik tüzérezredben, 1859. örnagy az 1-sö tüzérezredben; az 1859-iki olasz háboruban mint a tartalék-tüzérség parancsnoka vett részt; 1862 óta a hadügyminisztériumban szolgált s itt ezredességig lépett elő (1863). 1869. vezérörnagy 1874. altábornagy, 1876 jun. 20. Koller helyébe közös hádügyminiszter lett; ez állásában igen sokoldalu tevékenységet fejtett ki. 1887. az aranygyapjas rendet, 1878. a bosnyák okkupáció alkalmával történt mozgósítás körül szerzett érdemeiért a Lipót-rend nagykeresztjét kapta; 1888 márc. 16-án lemondott.

Forrás: A Pallas nagy lexikona