Čabar

község Modrus-Fiume vmegye čabari j.-ban, 1600 horvát lak., járásbiróság székhelye, van szolgabirói hivatala, postahivatala és postatakarékpénztára. Mint politikai községnek 2161 lakosa van.

Forrás: A Pallas nagy lexikona