Burg

1. Ádám báró, osztrák matematikus és technologus, szül. Bécsben 1797 janur 28., megh. u. o. 1882 febr. 1. Fiatal korában atyjának műhelyében az asztalos mesterséget tanulta, 1810-1813-ig a képző művészeti akadémián, 1815. a műegyetemen tanult, hol 1820. tanársegéd lett. Miután néhány évig Salzburgban mint tanár működött, 1828. a bécsi műegyetemre hivatott meg, hol előbb felsőbb matematikát, később mekanikát és gépszerkezettant adott elő. 1849-1852-ig a bécsi műegyetem igazgatója volt; de midőn ez intézetet katonai vezetés alá helyezték, visszalépett és osztálytanácsosi ranggal a kereskedelmi minisztériumhoz lépett át. Több kitüntetésben részesült. Művei: Anfangsgründe der analyt. Geometrie, Bécs 1824; Handbuch der geradlinigen und sphärischen Trigonometrie, u. o. 1826; Auflösung algebraischer Gleichungen, u. o. 1827; Ausführliches Lehrbuch der höhern Mathematik mit bes. Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Lebens, u. o. 1832-33; Compendium der höhern Mathematik, 3. kiad., u. o. 1859; Compendium der populären Mechanik und Maschinenlehre, 3. kiad., u. o. 1855; Lehrbuch der Maschinenlehre, u. o. 1856.
2. B. Ernő, porosz tábornok, szül. Luckenwaldéban (Brandenburg) 1831 ápr. 24. A potsdami és berlini hadapródiskolában nevelkedett s 1849. a tüzérséghez került. A kormány engedelmével részt vett a mexikói expedicióban (1862-64), nevezetesen Puebla elfoglalásában. A dán, 1866-iki osztrák és a nagy francia hadjáratban is résztvett. 1884. Straszburg kormányzójává, 1888. pedig gyalogsági tábornokká nevezték ki.

Forrás: A Pallas nagy lexikona